FORGOT YOUR DETAILS?

ABOUT US

Tru Automotive Co.,Ltd. และ Automotive Asiatic (Thailand) Co.,Ltd. ดำเนินธุรกิจนำเข้าและจัดจำหน่ายอะไหล่แท้ และอะไหล่ทดแทนสำหรับยานยนต์ชั้นนำจากทั่วโลก ที่ได้มาตรฐาน ครบทั้งระบบความปลอดภัย ตลอดจนเป็นอะไหล่แท้ที่ทางโรงงานผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำให้ความไว้วางใจ โดยครอบคลุมทั้งรถยนต์ รถเพื่อการพานิชย์ รถเพื่อเกษตร และเครื่องมือพิเศษสำหรับศูนย์บริการ

วิสัยทัศน์
VISION

“เป็นผู้นำธุรกิจชิ้นส่วน อุปกรณ์และบริการ
ที่เกี่ยวข้องกับ อุตสาหกรรมเกษตรและรถยนต์”

“เป็นผู้นำธุรกิจชิ้นส่วนอะไหล่และบริการของระบบ
ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของยานยนต์
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ “


กลยุทธ์
และการสนับสนุน
STRATEGY & SUPPORT
โครงการเพื่อสังคม
CSR
(CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY)
เป้าหมายสูงสุด คือ การส่งมอบคุณภาพสินค้าและบริการที่เป็นเลิศให้แก่ลูกค้า ดังนั้น เราจึงมีการพัฒนาประสิทธิภาพของกระบวนการ ยกระดับศักยภาพบุคลากร และปรับปรุง พัฒนาคุณภาพของสินค้ามาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 10 กว่าปีที่ผ่านมา เพื่อให้ตอบสนองต่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า

ปี 2556
โครงการ “BIG HEART” หนึ่งน้ำใจ หนึ่งพลังสร้างชีวิต
กิจกรรม สร้างห้องเรียนรู้ สู่อาเซียน บ้านคลองชะเอม จังหวัดสุพรรณบุรี

ปี 2555
โครงการ “BIG HEART” หนึ่งน้ำใจ หนึ่งพลังสร้างชีวิต
กิจกรรม ปลูกป่าสร้างฝาย ถวายสมเด็จย่า เขื่อน ศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี

ปี 2555
โครงการ “BIG HEART” หนึ่งน้ำใจ หนึ่งพลังสร้างชีวิต
กิจกรรม สร้างห้องเรียนรู้ที่บ้านดงยาง, จังหวัดกาญจนบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์
(PRESS NEWS)

บริษัท ออโตโมทีฟ เอเชียติ๊ก (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท ทรู ออโตโมทีฟ จำกัด นำโดย คุณพรศักดิ์ อริยพงศ์ไพโรจน์ กรรมการผู้จัดการ คณะผู้บริหาร และพนักงาน ร่วมบริจาคเงิน จำนวนรวมทั้งสิ้น 632,528 บาท เพื่อสมทบทุนให้กับ 5 โรงพยาบาลใช้ในการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 พร้อมมอบอะไหล่สำหรับรถฉุกเฉินและรถที่ใช้ในโรงพยาบาล ได้แก่ ผ้าเบรก TRW, ไส้กรองรถยนต์ Speed Mate , ใบปัดน้ำฝน Valeo และ น้ำมันเครื่อง Delphi พร้อมทั้งยังส่งอาหารเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลกรทางการแพทย์

โดยโรงพยาบาลที่รับบริจาคได้แก่

  1. โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
  2. โรงพยาบาลรามาธิบดี
  3. โรงพยาบาลศิริราช
  4. สภากาชาดไทย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
  5. โรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์สวาทยานนท์


บริษัท ออโตโมทีฟ เอเชียติ๊ก (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท ทรู ออโตโมทีฟ จำกัด ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการบรรเทาความเดือดร้อนในสถานการณ์โควิด-19 ด้วยการอุดหนุนสินค้า OTOP และผลิตผลจากชาวบ้าน และชุมชนที่ได้รับผลกระทบในหลายภูมิภาคทั่วประเทศ มาใช้ในกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ เรามีความภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการเติมรอยยิ้ม ให้กับชาวบ้านและชุมชน เพื่อให้มีกำลังใจที่จะผ่านเหตุการณ์นี้ไปด้วยกัน...

TOP